Obchodní podmínky a reklamace

Obchodní podmínky společnosti Rosa Media s.r.o. se sídle Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, IČ: 49705041, DIČ:CZ49705041, vedené u Městského soudu v Praze spisová značka C 22564 (dále jen "prodávající"), provozovatele eshopu Nakladatelství Návrat domů na adrese www.gimel.cz.  

Základní ustanovení:

 • Před odesláním objednávky je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím vzniká kupní smlouva. Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení o přijetí objednávky a cenu zásilky e-mailem.
 • Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit kupní smlouvu nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů.
 • Kupující má do 14 dnů po přijetí zásilky právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je třeba do 14 dnů o této skutečnosti uvědomit prodávajícího a neprodleně zajistit vrácení nepoškozeného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží, případně zasláním jiného zboží, hradí kupující. Prodávající akceptuje odstoupení od smlouvy v případě, kdy zboží, které kupující vrací je v bezvadném stavu. Prodávají je povinnen vrátit kupujícímu kupní cenu za takové zboží, včetně ceny za dopravu a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Za předpokladu, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a přitom vrátí prodávajícímu zboží poškozené, neúplné či jinak znehodnocené bude prodávající odstoupení od kupní smlouvy rozporovat. Prodávající v tomto případě nevrátí kupujícímu částku zaplacenou za zboží poškozené, neúplné či jinak znehodnocené.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu. O této skutečnosti bude kupujícího informovat emailem nebo telefonicky. V případě, že kupující již uhradil objednávku a prodávají při tom využije svého práva neuzavřít či odstoupit od kupní smlouvy, je prodávající povinnen neprodleně (nejpozději však do 14 dnů) vrátit platbu kupujícímu. Prodávající neuzavře kupní smlouvu s kupujícím v případě, kdy kupují porušil dříve obchodní podmínky prodávajícího. Dále prodávající neuzavře s kupujícím kupní smlouvu v případě, kdy kupující opakovaně objedná zboží na dobírku a zásilku přitom nepřevezme. 
 • DOWNLOADING: Zákazník může provést stažení zakoupeného díla, a to i opakovaně – maximálně však po dobu 2 dnů od prvního stažení. Zákazník je oprávněn také ke zhotovení další(ch) rozmnoženin(y) díla pro svou osobní potřebu. Zákazník není oprávněn dílo užít v jiném rozsahu nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše – ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb. („autorský zákon“). Zákazník tak bere na vědomí, že není oprávněn zejména dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

Reklamace:

 • Kupující je povinen se s dodaným zbožím důkladně seznámit bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího.
 • V případě porušení obalu zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost nahlásit dopravci při převzetí zásilky. Pokud byl obal porušen nebo byla zásilka v průběhu dopravy poškozena je třeba tuto skutečnost reklamovat u přepravce zboží. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost v případě reklamace zásilky u dopravce.
 • Oznámení o zjištěných vadách zboží ci zásilky musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo osobně. V oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují (v případě nahrávky přesné místo - číslo tracku, čas apod.). K oznámení o reklamaci přikládá kupující i reklamované zboží. Pokud kupující nedodá reklamované zboží prodávajícímu k posouzení, nemusí prodávající na reklamaci brát zřetel. Reklamaci uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: 

Rosa Media s.r.o. Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 (v pracovní dny mezi 9-17 hod.)

nebo na e-mailové adrese: gimel@rosamusic.cz

 • K reklamovanému zboží je nutné ve všech případech k předložit buď doklad (kopii) o zaplacení a dodání zboží, nebo daňový doklad, vztahující se na předmět reklamace.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Pokud prodávající reklamaci zboží uzná za oprávněnou, vrátí peníze za zboží kupujícímu na účet, který kupující uvedl při nahlášení reklamace zboží a to nejpozději do 30 dnů.
 • UPOZORŇUJEME, že některá CD či DVD nejsou dodávána v celofánových obalech - nepřítomnost tohoto obalu není sama důvodem k reklamaci.
 • Prodávající je povinnen reklamaci uznat v případě, že se jedná o vadu výrobku, která je prokazatelně vadou z výroby.
 • Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat, pokud je vada či poškození výrobku způsobena běžným používáním a opotřebením.

Doprava a platba

Cena zboží

O ceně zboží a dopravy je kupující informován v průběhu objednání zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupují s cenou za zboží, dopravu a související služby. Cena je uváděna vždy v českých korunách včetně DPH. Rozpis DPH k jednotlivým položkám objednávky obdrží kupující od prodávajícího na daňovém dokladu spolu s objednávkou. Prodávající si vyhrazuje právo zaslat daňový doklad kupujícímu pouze elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

Dodací lhůty

Pokud je objednávka uhrazena, jedná se o objednávku na dobírku nebo objednávku s osobním převzetím, bude tato objednávka předána dopravci či připravena k osobnímu odběru nejpozdějí druhý pracovní den ode dne, kdy byla objednávka učiněna.

Způsoby dopravy

 • Česká pošta
 • Zásilková služba GLS
 • Osobní odběr v sídle firmy: Rosa Media s.r.o., Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
 • Zásilkovna - převzetí zboží na jednom z cca 300 odběrních míst (ČR i SR, balíky do 5 Kg)

Způsoby platby

 • Dobírkou – placení při převzetí zboží od dopravce (jen pro ČR) či na pobočce Zásilkovny (ČR a SR).
 • Kartou nebo okamžitým převodem (kartou je možno platit i při osobním odběru v sídle firmy)
 • Hotově – při převzetí objednávky v sídle firmy: Rosa Media s.r.o., Thákurova 3, Praha 6 (v pracovní dny 9-17 hod)

Online platby pro nás zajišťuje platební brána GP Webpay. Poskytovatel služby, společnost Global payments Europe s.r.o., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Loga banky
 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakt na poskytovatele platební brány

Global payments Europe s.r.o.
V Olšinách 626/80, 100 00 Strašnice
+420 267 197 197 |  gpwebpay@gpe.cz