Studium života - Exodus - sv. 4 (64-83)

Studium života - Exodus - sv. 4 (64-83)

Lee Witness

Ústřední myšlenka Exodu je, že Kristus je vykoupením, spasením a zaopatřením Božího lidu i prostředky, jimiž se mohou klanět a.. více

Kniha

vydavatel: Proud

kód produktu: DB3243

maloobchodní cena: 189 Kč ušetříte 19 Kč (10%)

170 Kč včetně DPH

dostupnost: není skladem

Doprava od 69 Kč nebo ZDARMA
Vyprodáno
Lee Witness - Studium života - Exodus - sv. 4 (64-83)

Ústřední myšlenka Exodu je, že Kristus je vykoupením, spasením a zaopatřením Božího lidu i prostředky, jimiž se mohou klanět a sloužit Bohu, aby v Něm mohli být vybudováni společně s Bohem, tak aby se s Bohem mohli vzájemně setkávat, komunikovat a přebývat. V celé knize Exodus vidíme Krista. Jako Minutí je Kristus prostředkem našeho vykoupení. Jako veliké spasení pro Boží lid nás Kristus zachraňuje z ruky faraona, Satana. Jako mana a živá voda je Kristus naším přísunem života. Dále, Rudé moře znázorňuje Kristovu smrt, v níž jsme byli pokřtěni (1K 10,2). List Římanům 6,3 říká, že ti, kdo jsou pokřtěni v Krista, jsou pokřtěni v Jeho smrt.

V Exodu je Kristus mnoha dalšími věcmi: oblakovým sloupem a ohnivým sloupem, sedmdesáti palmami a dvanácti vodními prameny v Élimu a stánkem se všemi jeho předměty. Skrze stánek a jeho předměty mohl Boží vykoupený lid sloužit a klanět se Bohu. To ukazuje, že Kristus je prostředky, jimiž sloužíme a klaníme se Bohu. Boží vyvolený lid má být společně zbudován jako jedna entita, stánek, kde se Bůh a člověk mohou spolu setkávat, mluvit a přebývat. V Kristu jsme my a Bůh, Bůh a my, spolu budováni, spolu se setkáváme a spolu přebýváme.

Brož., 208 str., rok vydání: 2018

Obsah:

64. Bez živého Boha se zákon stává zabíjející literou
65. Závoj na slávě službě odsouzení a smrti
66. Ustanovení zákona o uctívání model
67. Poskvrnění způsobené lidským dílem a nahota odhalená lidskou cestou
68. První ustanovení zákona o vztahu člověka s druhými
69. Rozličná ustanovení zákona
70. Implikace, náznaky a významy ustanovení zákona (1)
71. Implikace, náznaky a významy ustanovení zákona (2)
72. Implikace, náznaky a významy ustanovení zákona (3)
73. Hospodinův Anděl, díky němuž má Boží lid obsadit zaslíbenou zemi (1)
74. Hospodinův Anděl, díky němuž má Boží lid obsadit zaslíbenou zemi (2)
75. Hospodinův Anděl, díky němuž má Boží lid obsadit zaslíbenou zemi (3)
76. Uzavření smlouvy (1)
77. Uzavření smlouvy (2)
78. Krev smlouvy (1)
79. Krev smlouvy (2)
80. Vidění Boha v průzračném a jasném nebi a prodlévání s Bohem pod Jeho slávou
81. Vize stánku a jeho předmětů, co se týče materiálů a vzoru (1)
82. Vize stánku a jeho předmětů, co se týče materiálů a vzoru (2)
83. Vize stánku a jeho předmětů, co se týče materiálů a vzoru (3)

blog comments powered by Disqus
224 310 259
Po-Pá 8:30 - 17
Najdete nás
na Facebooku