Reklamace

  • Kupující je povinen se s dodaným zbožím důkladně seznámit bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího do 14 dnů od převzetí zboží.
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo osobně. V oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují (v případě nahrávky přesné místo - číslo tracku, čas apod.). Reklamaci uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: 

Rosa Media s.r.o.
Thákurova 3/676 
160 00 Praha 6

nebo na e-mailové adrese: gimel@rosamusic.cz

  • K reklamovanému zboží je nutné ve všech případech k předložit buď doklad (kopii) o zaplacení a dodání zboží, nebo číslo dobírkového dodacího listu, vztahující se na předmětné zboží.
  • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
  • UPOZORŇUJEME, že některá CD či DVD nejsou dodávána v celofánových obalech - nepřítomnost tohoto obalu není sama důvodem k reklamaci.
224 310 259
Po-Pá 8:30 - 17
Najdete nás
na Facebooku